Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Svetainės www.7lp.lt (toliau – Svetainė) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės arba Privatumo politika) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Svetainės valdytojas UAB „7 LP“ (toliau – Bendrovė), registruotos buveinės adresas Vido Maciulevičiaus g. 51, LT-04310 Vilnius. tvarko Svetainės lankytojų (toliau – Lankytojas) asmens duomenis.  
1.2. Visi Svetainės lankytojai, prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Bendrovė tvarkytų Lankytojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų.
1.3. Svetainės paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima informacijos apie vykstančius renginius, kainodarą, teikiamas paslaugas, Bendrovės veiklą, rezultatus, naujienas, teikimą.
1.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Lankytojas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Lankytojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

2. Informacijos rinkimas
2.1. Mes renkame informaciją apie Lankytoją:
2.1.1. renkame informaciją apie Lankytojo kompiuterį ir apie Lankytojo apsilankymus ir naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant Lankytojo IP adresą, prisijungimo prie Svetainės laiką ir datą;
2.1.2. bet kokią kitą informaciją, kurią Lankytojas gali pateikti Bendrovei bet kuriuo metu, naudodamasis Bendrovės Svetaine, teikiamomis paslaugomis ar bendraudamas su Bendrovės atstovais.
2.2. Asmens duomenis Bendrovė gauna tiesiogiai iš Lankytojo arba:
2.2.1. iš juridinių asmenų, kai Lankytojas yra šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan.;
2.2.2. iš verslo partnerių, kurie yra susiję su Bendrovės veikla, ar kitų juridinių asmenų su kuriais Bendrovė bendradarbiauja;
2.2.3. iš viešų duomenų rinkmenų, prieinamų internetu.

3. Duomenų panaudojimas
3.1. Bendrovės renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams tam, kad:
3.1.1. Bendrovė suteiktų Lankytojui galimybę naudotis Bendrovės Svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
3.1.2. Bendrovė pasiūlytų Lankytojui jam pritaikytus produktus ar paslaugas (įskaitant iš susijusių trečiųjų šalių), kurie jį galėtų dominti, remdamasi Lankytojo užsakymų istorija ir elgesiu.
3.2. Lankytojo duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir ne ilgiau nei 3 (tris) metus po paskutinio Lankytojo prisijungimo prie Internetinės svetainės, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą. Jeigu Lankytojas yra užsiprenumeravęs Bendrovės naujienlaiškį, Lankytojo duomenys bus saugomi tol, kol Lankytojas neatsisakys prenumeratos.

4. Lankytojų teisės
4.1. Gauti iš Bendrovės patvirtinimą, kad Bendrovė tvarko jo asmens duomenis arba ne, ir, jeigu taip, gauti prieigą prie savo asmens duomenų ir su jais susipažinti;
4.2. Reikalauti iš Bendrovės ištaisyti netikslius Lankytojo asmens duomenis;
4.3. Reikalauti iš Bendrovės panaikinti Lankytojo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
4.4. Nesutikti su Lankytojo asmens duomenų tvarkymu;
4.5. Reikalauti iš Bendrovės apriboti Lankytojo asmens duomenų tvarkymą;
4.6. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Bendrovei patogia forma.
4.7. Visais duomenų tvarkymo klausimais Lankytojas gali susisiekti su Bendrove žemiau nurodytais kontaktais. Jeigu Lankytojas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, jis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą. Visgi visais atvejais rekomenduotina prieš teikiant priežiūros institucijai oficialų skundą pirmiausia susisiekti su Bendrove.
4.8. Kaip susisiekti su Bendrove?
4.8.1. El. paštu: info@7lp.lt.
4.8.2. Telefonu: +370 601 10376;
4.8.3. Raštu ar atvykus adresu Vido Maciulevičiaus g. 51, LT-04310 Vilnius.

5. Slapukai
5.1. Bendrovė, siekdama padaryti Lankytojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja Lankytojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.
5.2. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Bendrovė įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Svetaine Lankytojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Bendrovės numatyti slapukai. Šį sutikimą Lankytojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

6. Baigiamosios nuostatos
6.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Svetainės ir Lankytojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
6.2. Esant poreikiui, Bendrovė gali keisti šią Privatumo politiką, čia paskelbdama atnaujintą Privatumo politikos versiją. Maloniai prašome Jus dažnai aplankyti šią skiltį ir susipažinti su aktualia Privatumo politikos redakcija.

Please publish modules in offcanvas position.